STÄDUTBILDNING PÅ LÄTT SVENSKA

 
 
Vi erbjuder lokalvårdsutbildningar på lätt svenska.

Utbildningen är framtagen för personer med invandrarbakgrund. Genom utbildningen väcker vi lusten att studera och komma ett steg närmare en anställning och på så vis verkar vi för att personer med invandrarbakgrund snabbare integreras i samhället.

För mer information, kontakta oss.
KONTAKTA OSS

UTDRAG UR våra utbildningshäften